BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Duyurular
2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURULAR

2019-2020 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINA BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Akademik Takvim

Başkent Üniversitesi lisansüstü eğitim programlarına başvuru online olarak yapılmaktadır.

Başvurunuzu  http://truva.baskent.edu.tr/onkayit/lisansustu/ linki üzerinden yapınız.

En fazla üç lisansüstü programa başvuru yapabilirsiniz.

Online başvuru sisteminde bir sonraki aşamaya geçmek için “kaydet” ve “devam et” butonlarıyla onay vermeniz gerekmektedir. Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra son onay vermelisiniz. Aksi takdirde başvurunuz geçerli sayılmayacaktır.

Başvuru koşullarına, aşağıda listelenen programlardan başvuru yapacağınız programın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Türkçe Eğitimi Doktora                                                                   5

İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora                                             5

Eğitim Yönetimi Doktora Programı                                                 5

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tazli Yüksek Lisans             6

İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans                         10

Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans                                          10

Okulöncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans                                15

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans                                                15

İngiliz Dili Öğretimi Tezli Yüksek Lisans                                         15

Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans                                              10

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans                                           25

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans     10

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans   (Uzaktan Öğretim) 25 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim)  25

Başvuru için gerekli sınav bilgileriniz (ALES ve dil yeterliliği gibi) ilgili kurumlardan otomatik olarak alınmaktadır. Sınav bilgileri ile ilgili problem yaşanması durumunda ilgili kurumlarla iletişime geçmeniz gerekir.

Yabancı Dil Belgesi olmayan (ÜDS-KPDS, YDS (e-YDS)* YÖKDİL, TOEFL, CPE, CAE, PEARSON PTE) yüksek lisans öğrenci adayları (Başkent Üniversitesi mezunları dâhil), Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 28.01.2020, Salı günü saat 14.00’de yapılacak olan İngilizce sınavına girebilirler. Enstitümüze daha önce başvuruda bulunmuş olup, İngilizce Yeterlik Sınavında son 3 yılda başarılı olanların tekrar sınava girmeleri gerekmez.

Doktora Programına başvuracak adayların ÜDS-KPDS, YDS (e-YDS)* YÖKDİL, TOEFL, CPE, CAE, PEARSON PTE sınavlarından herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olması gerekmektedir.

Eşdeğerlikler

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu2 5022016.pdf

Başvuru için istenilen transkriptinizi (not dökümünüzü) online başvuru sistemine birleştirilmiş tek bir pdf dosyası olarak ve 3 MB büyüklüğünü geçmeyecek şekilde yüklemelisiniz (Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların transkriptlerinin yanısıra hangi kurumda çalıştıklarına dair belgelerini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir).

Başvuru ücreti tüm lisansüstü programlar için 200 TL’dir. 

Eğitim ücretleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Başvuru ücretini Denizbank Şubelerinden herhangi birine doğrudan yatırmak isteyen adaylar 3010-796910-362 nolu hesaba ücretlerini yatırabilirler. Adaylar dekont açıklama kısmına mutlaka “TC Kimlik Numarası, Ad- Soyad”, “Lisansüstü program başvurusu” bilgisini yazmalıdır.

Başvuru ücretini EFT ile yatırmak isteyen adaylar ise (TL) TR650013400000079691000013 nolu IBAN numarasına ücretlerini yatırabilirler.  Adaylar dekont açıklama kısmına online başvuru systeminde başvuru formu ekranında verilen “EFT KODU” ve “Lisansüstü program başvurusu” bilgisini yazmalıdır.

 Ödemede karşılaşılan sorunlarla ilgili İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında ulaşılacak telefon numaraları

Tel: (312) 246 6666 Dahili: 6900 - 6901 - 6902 - 6903

Adaylar, başvuru formlarının çıktısını alarak imzalamalı ve mülakata gelirken mutlaka yanlarında getirmelidir. Mülakat yapılmayacak lisansüstü programların adayların ise başvuru formlarının çıktısını kesin kayıt tarihleri içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI ve İŞLEMLERİ

Enstitümüze özel öğrenci başvuruları da online gerçekleştirilecektir.

http://truva.baskent.edu.tr/onkayit/lisansustu/ 

· Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir alanda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

· Özel öğrencilik başvurularında ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz.

· Lisans son sınıf öğrencilerinin yüksek lisans programlarına özel öğrenci olarak başvurabilmeleri için genel not ortalamalarının en az 2.50 olması gerekmektedir.

· Özel öğrencilik statüsü 2 dönem ve her dönem 2 ders ile sınırlıdır. Özel öğrenci olarak başvuran adaylar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 28.01.2020, Salı günü saat 14.00’de yapılacak İngilizce Sınavına girebilirler.