BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

EYDU Eğitim Programı

EĞİTİM YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

(UZAKTAN ÖĞRETİM)

I. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

EYDU 641

Örgütsel Davranış

3

0

3

7

EYDU 643

Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulamalar

3

0

3

7

EYDU 645

Eğitim Denetimi

3

0

3

7

EYDU XXX

Seçmeli

3

0

3

7

EYDUXXX

Seçmeli

3

0

3

7

Toplam

15

0

15

35

 

II. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

EYDU 642

Araştırma Teknikleri

3

0

3

7

EYDU 644

Eğitim İstatistiği

3

0

3

7

EYDU XXX

Seçmeli

3

0

3

7

EYDU XXX

Seçmeli

3

0

3

7

EYDU XXX

Seçmeli

3

0

3

7

Toplam

15

0

15

35

 

III. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

EYDU 673

Proje

0

2

0

20

 

Toplam

0

2

0

20

Genel Toplam

30

2

30

90