BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

EYP Eğitim Programı

EĞİTİM YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

 

Birinci Yarıyıl (Güz)

T

U

K

AKTS

EYPXXX

SEÇMELİ I

 

3

-

3

10

EYP701

EĞİTİM POLİTİKALARI ARAŞTIRMALARINDA VERİ ANALİZİ

 

3

-

3

10

EYP703

EĞİTİM YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

 

3

-

3

10

 

İkinci Yarıyıl (Bahar)

T

U

K

AKTS

 

EYPXXX

SEÇMELİ II

 

3

-

3

10

 

EYP702

İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 

3

-

3

10

 

EYP704

EĞİTİM POLİTİKALARI ANALİZİ

 

3

-

3

10

 

 

Üçüncü Yarıyıl (Güz)

T

U

K

AKTS

 

EYPXXX

SEÇMELİ III

 

3

-

3

10

 

EYP790

SEMİNER

 

-

-

-

20

 

 

Dördüncü Yarıyıl (Bahar)

T

U

K

AKTS

 

EYP791

DOKTORA YETERLİK

 

-

-

-

30

 

 

Beşinci Yarıyıl (Güz)

T

U

K

AKTS

 

EYP781

TEZ I (ÖK: EYP 791)

 

-

-

-

30

 

 

Altıncı Yarıyıl (Bahar)

T

U

K

AKTS

 

EYP782

TEZ II (ÖK: EYP 781)

 

-

-

-

30

 

 

Yedinci Yarıyıl (Güz)

T

U

K

AKTS

 

EYP783

TEZ III (ÖK: EYP 782)

 

-

-

-

30

 

 

Sekizinci Yarıyıl (Bahar)

T

U

K

AKTS

 

EYP784

TEZ IV (ÖK: EYP 783)

 

-

-

-

30

 

Seçimlik Dersler

T

U

K

AKTS

 

EYP789

EYP705

TEZ TAMAMLAMA

EĞİTİMDE LİDERLİK KURAMLARI

 

0

3

-

-

0

3

60

10

 

EYP706

EĞİTİM YÖNETİMİNDE ALAN ARAŞTIRMALARI

 

3

-

3

10

 

EYP707

EĞİTİMDE DENETİM VE HESAP VEREBİLİRLİK

 

3

-

3

10

 

EYP708

OKUL GELİŞTİRME VE İYİLEŞTİRME

 

3

-

3

10

 

EYP709

NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 

3

-

3

10

 

EYP710

NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 

3

-

3

10

 

EYP711

EĞİTİM PLANLAMASI

 

3

-

3

10

 

EYP712

YÜKSEK ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ

 

3

-

3

10

 

EYP713

EĞİTİM LİDERLİĞİNDE ETİK VE YASAL TARTIŞMALAR

 

3

-

3

10

 

EYP714

ÖĞRETİMSEL LİDERLİK

 

3

-

3

10

 

EYP715

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İMAJ

 

3

-

3

10

 

EYP716

EĞİTİM RAPORLARININ ANALİZİ

 

3

-

3

10

 

EYP717

YÖNETİMDE KARAR VE PROBLEM ÇÖZME

 

3

-

3

10

 

EYP718

TEST GELİŞTİRME

 

3

-

3

10

 

EYP719

EĞİTİMDE ÖZELLEŞME

 

3

-

3

10

 

EYP720

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

 

3

-

3

10

 

EYP721

KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM

 

3

-

3

10

 

EYP722

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM

 

3

-

3

10

 

EYP723

EĞİTİM EKONOMİSİ VE FİNANSMANI

 

3

-

3

10

 

EYP724

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

 

3

-

3

10

 

EYP725

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ

 

3

-

3

10

 

EYP726

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE KÜLTÜR

 

3

-

3

10

 

EYP727

EĞİTİM ÖRGÜTLERİ VE TEKNOLOJİ

 

3

-

3

10

 

EYP728

EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

 

3

-

3

10

 

EYP729

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI

 

3

-

3

10

 

EYP730

SOSYAL BİLİM FELSEFESİ

 

3

-

3

10

 

EYP731

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

 

3

-

3

10

 

EYP732

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

 

3

-

3

10

 

EYP733

ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMESİ VE SENDİKALAR

 

3

-

3

10