BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

EYP Başvuru Koşulları
  1. Üniversitelerden lisans mezunu olup öncelikle eğitim alanı olmak üzere sosyal bilimler alanında tezli yüksek lisans yapmış olanlar programa başvurabilirler. Diğer bölüm mezunları ise bilimsel hazırlık programı koşuluyla başvuru yapabilirler. Hazırlık programında alınacak dersler anabilim dalı kararıyla belirlenecektir. Doktora programına başvuru için ALES’ten eşit ağırlık en az 70 puan alması, GRE ya da GMAT puanı enstitünün belirlediği düzeyde olması gerekmektedir.

  2. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. YDS, e-YDS, KPDS, ÜDS ya da TOEFL IBT sınavlarından herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olunduğunun belgelenmesi gerekmektedir. Adayların anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, 70 puandan az olmamak koşuluyla, ilgili Enstitü Kurulu Kararı ile belirlenecek puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

  3. Adayların kendileriyle yapılacak yazılı ve sözlüde başarılı olmaları gerekmektedir.