BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Programı TORD

TÜRKÇE EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI

Birinci Yarıyıl / Güz Yarıyılı

İkinci Yarıyıl / Bahar Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

TÖR701

Geçmişten Günümüze Türkçe Öğretim Yaklaşım ve Yöntemleri

Z

3

0

3

10

TÖR702

Türkçe Öğretiminde Dilbilimsel Yaklaşımlar

Z

3

0

3

10

TÖR703

Dil Öğretim Kuram ve Uygulamaları

Z

3

0

3

10

TÖR704

Metin Çözümleme Kuramları

Z

3

0

3

10

 

Seçmeli-I

S

3

0

3

10

 

Seçmeli-II

S

3

0

3

10

Toplam Kredi

9

30

Toplam Kredi

9

30

Üçüncü Yarıyıl / Güz Yarıyılı

Dördüncü Yarıyıl / Bahar Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

TÖR708

Türkçe Öğretiminde İleri Araştırma Teknikleri Ve Etik

Z

3

0

3

10

TÖR791

Doktora Yeterlik

 

 

 

 

30

 

Seçmeli-III

S

3

0

3

10

 

 

 

 

 

 

 

TÖR790

Seminer

Z

0

0

0

   10

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

3

30

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Beşinci Yarıyıl / Güz Yarıyılı

Altıncı Yarıyıl / Bahar Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

TÖR792

Tez I (ÖK: TÖR 791)

Z

0

0

0

30

TÖR793

 

 

Tez II (ÖK: TÖR792)

Z

0

0

0

30

Toplam Kredi

0

30

Toplam Kredi

0

30

Yedinci Yarıyıl / Güz Yarıyılı

Sekizinci Yarıyıl / Bahar Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

TÖR794

Tez III I (ÖK: TÖR 793)

Z

0

0

0

30

TÖR795

 

Tez IV I (ÖK: TÖR 794)

Z

0

0

0

30

Toplam Kredi

 

30

Toplam Kredi

0

30

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

TÖR705

TÖR706

TÖR707

TÖR709

TÖR710

TÖR711

TÖR712

TÖR713

TÖR714

TÖR715

TÖR716

Dil Öğretiminde Temel Becerilerin Geliştirilmesi ve Ölçülmesi (3-0-3-10 AKTS)

Edebî Metinlerde Üslup İncelemeleri (3-0-3-10 AKTS)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (3-0-3-10 AKTS)

Geçmişten Günümüze Türkçe Dil Bilgisi (3-0-3-10 AKTS)

Türkçe Öğretiminde Teknolojiye Uygun Ders Tasarımları (3-0-3-10 AKTS)

Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi Uygulamaları (3-0-3-10 AKTS)

Özel Eğitim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi (3-0-3-10 AKTS)

Disiplinlerarası Bakışla Türkçe Öğretimi (3-0-3-10 AKTS)

Yurt Dışında Türkçe Öğretimi Uygulamaları (3-0-3-10 AKTS)

Yetişkinlere Türkçe Öğretimi (3-0-3-10 AKTS)

Tez Tamamlama (0-0-0- 60 AKTS)