BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Başvuru Koşulları TORD

Enstitü Kurulunca yarıyıl başlarında belirlenerek ilan edilecek alanda bir tezli yüksek lisans programından mezun olmak,

2.         Sözel puan türünde 55 puandan az olmamak koşulu ile Enstitü Kurulu tarafından yarıyıl başlarında belirlenerek ilan edilen ALES puanına sahip olmak. ALES yerine GRE puanı da kabul edilir.

3.         Adayların Programa başvurabilmeleri için YDS’den 55 puandan az olmamak koşulu ile ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek puan veya ÖSYM Yönetim kurulunca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer puan almış olmak gerekir.

4.         Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Fen edebiyat /Edebiyat Fakültelerinin Türkçeyle ilgili Programlarından(Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Tarihî Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Halk Edebiyatı ) mezun olup Türkçe Eğitimi Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak; belirtilen alanlarda yüksek lisans yapmak; Eğitim Fakültelerinin Özel Eğitim Programında Yüksek Lisans yapmış olanlar için iki dönem (60 AKTS) bilimsel hazırlık dersi almak.