BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

2018-2019 Bahar Yarıyılı TÖR ders Programı

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı

Bahar Dönemi Ders Programı 

 

Türkçe Eğitimi Doktora Programı

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersi Verecek Öğretim Elemanı

Gün ve Saat

TÖR701

Geçmişten Günümüze Türkçe Öğretim Yaklaşım ve Yöntemleri

Doç. Dr. Tülay Kuzu

Cuma 16.00-18.50

Ofis

TÖR703

Dil Öğretim Kuram ve Uygulamalar

Prof. Dr. Sabri Koç

Cuma 09.00-11.50

Ofis

TÖR706

Edebî Metinlerde Üslup İncelemeleri

Doç. Dr. Ümmühan Topçu

Cuma 13.00-15.50

Ofis (A508)

 

 

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersi Verecek Öğretim Elemanı

Gün ve Saat

TRÖ 621

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Öğretimi I

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL

 

Salı 17.00

Ofis

TRÖ623

Çağdaş Türk Dili Eğitimi I

Dr. Öğr. Üyesi H. Çiğdem Yıldırım

Çarşamba 17.00

Ofis

TRÖ 631

Eğitim İstatistiği

Prof. Dr. Giray Berberoğlu

Pazartesi 17.00

TRÖ626

Anlama ve Anlatma Yöntemleri

Doç. Dr. Ahmet Demir

Perşembe 17.00 B404

TRÖ689

TEZ I

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL (01)

Doç. Dr. Tülay Kuzu (02)

Doç. Dr. Ahmet Demir (03)

Doç. Dr. Ümmühan Topçu (04)

 

TRÖ690

TEZ II

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL (01)

Doç. Dr. Tülay Kuzu (02)

Doç. Dr. Ahmet Demir (03)

Doç. Dr. Ümmühan Topçu (04)

 

 

 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

TYÖ690

TEZ II

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL (01)