BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

RPD Eğitim Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Ders Programı

 

Birinci Yarıyıl (Güz)

T

U

K

 AKTS

RPD 601

Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları (Zorunlu)

3

-

3

9

RPDXXX

Seçmeli I

3

-

3

7

RPDXXX

Seçmeli Ders II

3

-

3

7

RPDXXX

Seçmeli Ders III

3

-

3

7

TOPLAM

12

-

12

30

 

İkinci Yarıyıl (Bahar)

T

U

K

 AKTS

RPD 602

Psikolojik Danışma Strateji ve Müdahaleleri  (Zorunlu)

3

-

3

7

RPD 652

Araştırma Teknikleri (Zorunlu)

3

-

3

7

RPD 603

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması (Zorunlu) (ÖK: RPD 601)

3

2

3

8

RPD 684

Seminer (Zorunlu)

-

-

-

8

TOPLAM

9

2

9

30


 

Üçüncü Yarıyıl (Güz)

T

U

K

 AKTS

RPD 695

Tez I

-

-

-

30

TOPLAM

-

-

-

30

           

 

Dördüncü Yarıyıl (Bahar)

T

U

K

 AKTS

RPD 696

Tez II   (ÖK: RPD 695)

 

-

-

-

30

TOPLAM

-

-

-

30

GENEL TOPLAM

-

-

-

120

           

 

  T: Teorik Ders Saati
   U: Uygulama Saati
   K: Kredi
   ÖK: Ön Koşul
   AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

 

Seçmeli Dersler

T

U

K

 AKTS

RPD 654

Eğitim İstatistiği

3

-

3

7

RPD 604

Özel Gruplarla Grup Psikolojik Danışma Süreci

3

-

3

7

RPD 605

Psikolojik Danışma Uygulamalarında Şema Terapi

3

-

3

7

RPD 606

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Güncel Gelişmeler

3

-

3

7

RPD 607

Yakın İlişkiler Psikolojisinde İleri Konular

3

-

3

7

RPD 608

Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuklarla Psikolojik Danışma ve Uygulamaları

3

-

3

7

RPD 609

Yükseköğretimde Psikolojik Danışma

3

-

3

7

RPD 610

Kriz Danışmanlığı

3

-

3

7

RPD 611

Danışmanlık Sürecinde Bilişsel ve Davranışçı Müdahaleler

3

-

3

7

RPD 612

Kariyer Gelişimi ve Danışmanlığı

3

-

3

7

RPD 613

Davranış Bozuklukları

3

-

3

7

RPD 614

Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma

3

-

3

7

RPD 615

Göç ve Psikolojik Danışma

3

-

3

7

RPD 616

Yetişkin Eğitimi ve Yaşamboyu Öğrenme

3

-

3

7

RPD 617

Nitel Araştırma Teknikleri

3

-

3

7

RPD 618

PDR’de Okul Temelli Program Geliştirme

3

-

3

7

RPD 619

Psikolojik Danışma Uygulamalarında Süpervizyon

 

 

 

 

RPD 620

Çift ve Aile Danışmanlığında Güncel Yaklaşımlar

3

-

3

7

RPD 621

Psikolojide Ölçme

3

-

3

7

RPD 622

Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma

3

-

3

7

RPD 623

Psikolojik Danışmada Süreç ve Sonuç Araştırmaları

3

-

3

7

RPD 624

Çocuk ve Ergenlikte Gelişimsel Konular

3

-

3

7

RPD 625

Yetişkinlikte Gelişimsel Konular

3

-

3

7

RPD 692

Test Geliştirme 

3

-

3

7

RPD 693

Tez Tamamlama

-

-

-

30