BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

RPD Başvuru Koşulları

Önerilen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul koşulları Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre aşağıda listelenmiştir:

  1. Bu programa ilk başvuru koşulu, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans programlarından mezun olmaktır.  Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

  2. ALES’ten Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir.

  3. YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Herhangi bir dil belgesi yoksa Başkent Üniversitesi İngilizce hazırlık bölümünün yapacağı lisansüstü yeterlilik sınavından en az 55 puan almış olmalıdırlar.

  4. Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakat değerlendirme notu 100 üzerinden 60’ın altında olanlar başarısız sayılır

  5. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak hesaplanır.