BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

BÖTE Eğitim Programı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Eğitim Programı

I. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Z/S

AKTS

BÖTE 611

Eğitimde İstatistiksel Yöntemler

2

2

3

Z

15

BÖTE 623

Uzaktan Eğitim: Kuramdan Uygulamaya

2

2

3

S

5

BÖTE 625

Öğrenme Nesneleri

2

2

3

S

5

BÖTE 627

Öğretim Teknolojilerinde Liderlik ve Planlama

2

2

3

S

5

BÖTE 641

Teknolojinin Eğitim Programı ile Bütünleşmesi

2

2

3

S

5

BÖTE 643

Çokluortam için Öğretim Tasarımı

2

2

3

S

5

BÖTE 645

Çokluortam Uygulamaları

2

2

3

S

5

1 zorunlu 3 seçmeli ders seçilir            Dönem Kredisi: 12        AKTS Kredisi: 30

 

II. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Z/S

AKTS

BÖTE 621

Araştırma Yöntemleri

2

2

3

Z

5

BÖTE 600

Seminer

0

2

0

Z

10

BÖTE 612

İleri Düzey İstatistik

2

2

3

S

5

BÖTE 614

Nitel Araştırma Yöntemleri

2

2

3

S

5

BÖTE 616

Karma Eğitim için Öğretim Yöntem ve Teknikleri

2

2

3

S

5

BÖTE 622

E-Öğrenme ve Uygulamaları

2

2

3

S

5

BÖTE 626

Yapay Zeka ve Uygulamaları

2

2

3

S

5

BÖTE 640

Teknoloji Destekli Alan Öğretimi

2

2

3

S

5

BÖTE 642

Teknoloji Destekli Ölçme-Değerlendirme

2

2

3

S

5

BÖTE 644

Öğretim Amaçlı Mesaj Tasarımı

2

2

3

S

5

BÖTE 646

Türkiye’nin Eğitim Sorunları

2

2

3

S

5

2 zorunlu 3 seçmeli ders seçilir           Dönem Kredisi: 12        AKTS Kredisi: 30

 

III. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Z/S

AKTS

BÖTE 689

Tez 1

0

2

0

Z

30

 

IV. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Z/S

AKTS

BÖTE 690

Tez 2

0

2

0

Z

30

Toplam Kredi: 24               Toplam AKTS Kredisi: 120