BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

MTE Tezli

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

I. YARIYIL DERSLERİ

MATEMATİK DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Z/S

AKTS

MTE 641

Matematikte Seçme Konular I

3

0

3

Z

10

MTE 643

Matematiksel Yapılar

3

0

3

S

5

MTE 645

Özel Dönüşüm ve Fonksiyonlar

3

0

3

S

5

MATEMATİK EĞİTİMİ DERSLERİ

MTE 647

Matematik Öğrenimi ve Öğretimi I

3

0

3

Z

10

MTE 649

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi I

3

0

3

S

5

MTE 651

Matematiksel Modelleme

3

0

3

S

5

MTE 653

İlköğretim Matematikte Yaygın Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri

3

0

3

S

5

EĞİTİM DERSLERİ

EĞT 641

Eğitim Yönetimi

3

0

3

S

5

EĞT 643

Eğitim İstatistiği

3

0

3

S

5

EĞT 645

Akademik Yazma Becerileri

3

0

3

S

5

EĞT 647

E-Öğrenme

3

0

3

S

5

EĞT 649

Eleştirel Düşünme Becerileri ve Geliştirme Yöntemleri

 

3

 

0

3

 

S

5

EĞT 651

İlköğretimde Program Geliştirme ve Değerlendirme

3

0

3

S

5

EĞT 653

Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

S

5

EĞT 655

Matematik Eğitiminin Tarihi Gelişimi ve Felsefesi

3

0

3

S

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 zorunlu, 2 seçmeli ders seçilir                                                            Dönem Kredisi: 12                 AKTS Kredisi:30

(Bir seçmeli ders Matematik derslerinden, bir seçmeli ders  Eğitim derslerinden seçilir.)

II. YARIYIL DERSLERİ

MATEMATİK DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Z/S

AKTS

MTE 642

Matematikte Seçme Konular II

3

0

3

Z

5

MTE 644

Kompleks Vektör Analizi

3

0

3

S

5

MTE 646

Bilgisayar Uygulamalı Sayısal Analiz

3

0

3

S

5

MATEMATİK EĞİTİMİ DERSLERİ

MTE 640

Seminer

0

2

0

Z

10

MTE 648

Matematik Eğitiminde Son Gelişmeler

3

0

3

Z

5

MTE 650

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi II

3

0

3

S

5

MTE 652

Matematik Öğrenmenin Psikolojisi

3

0

3

S

5

MTE 654

Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

3

0

3

S

5

EĞİTİM DERSLERİ

EĞT 642

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

3

0

3

Z

5

EĞT 646

Öğretim Teknolojilerinin Planlanması

3

0

3

S

5

EĞT 648

Web Tabanlı Öğretim Tasarımı

3

0

3

S

5

EĞT 650

Eğitimde Drama

3

0

3

S

5

EĞT 652

Okul Yönetiminde Kalite

3

0

3

S

5

EĞT 654

İlköğretim Matematik Programı

3

0

3

S

5

Seminer dersi ile birlikte 4 zorunlu, 1 seçmeli ders seçilir.                    Dönem Kredisi: 12 AKTS Kredisi: 30

(Seçmeli Ders Matematik Eğitimi derslerinden seçilir)

Dönem Kredisi

III. YARIYIL DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Z/S

AKTS

MTE 689

Tez 1

4

0

0

Z

30

 

I

 

 

V. YARIYIL DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Z/S

AKTS

MTE 690

Tez 2

4

0

0

Z

30

 

 

 

Toplam Kredi: 24                                   Toplam AKTS Kredisi: 120