BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

MTE Başvuru Koşulları

Üniversitelerin Matematik, Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik   Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Başarı notunu hesaplamak için:

ALES’ten en az 55 puan almak koşulu ile. (veya GRE en az 149/610 ya da GMAT puanından 450 alınmış olması gerekmektedir.) puanın %50’si,

      TOEFL IBT 66

                   YDS        : 55 puan ve üzeri

                  e-YDS     : 55 puan ve üzeri

                   YOKDİL : 55 puan ve üzeri

puanlarından birini almış olmak veya Başkent Üniversitesi Hazırlık Bölümü’nün yapacağı yabancı dil sınavında başarılı olmak koşulu ile puanın %15’i,

 

Mülâkat puanının %15’i,

Diploma notunun %20’si

alınacaktır.

Yabancı dilden muaf olamayanlar, mülâkatta başarılı olmak koşuluyla, yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.

Diğer lisans programlarından mezun olanların başvuruları, ilgili bölüm görüşü doğrultusunda değerlendirilecektir. Gerekli durumlarda 15 krediye kadar bilimsel hazırlık yapacaklardır.