BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

ECE Başvuru Koşulları

Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. Eğitim Fakültelerinin lisans programlarından mezun olmak.Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmet Lisans programlarından mezun olmak. Fen Edebiyat Fakülteleri Psikoloji Lisans programından mezun olmak. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans programı dışındaki adaylara bilimsel hazırlık uygulanacaktır.

     Başarı notunu hesaplamak için:

     ALES’ten en az 55 puan almak koşulu ile (veya GRE en az 149/610 ya da GMAT puanından 450 alınmış olması    gerekmektedir.) puanın %50’si,

 TOEFL IBT :66    

              YDS       : 55 puan ve üzeri

              e-YDS    : 55 puan ve üzeri

             YOKDİL  : 55 puan ve üzeri

puanlarından birini almış olmak veya Başkent Üniversitesi Hazırlık Bölümü’nün yapacağı yabancı dil sınavında  başarılı olmak koşulu ile puanın %15’i,

Mülâkat puanının %15’i,

Diploma notunun %20’si alınacaktır.

      Yabancı dilden muaf olamayanlar, mülâkatta başarılı olmak koşuluyla, yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.

     Diğer lisans programlarından mezun olanların başvuruları, ilgili bölüm görüşü doğrultusunda değerlendirilecektir. Gerekli durumlarda 15 krediye kadar bilimsel hazırlık yapacaklardır.