BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

TRÖ Tezli

TÜRKÇE EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

I. YARIYIL

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

Z/S

AKTS

TRÖ 621

Cumhuriyet Öncesi Türkçe Öğretimi

3

0

3

Z

8

TRÖ 623

Çağdaş Türk Dili Eğitimi I

3

0

3

Z

8

TRÖ 631

Eğitim İstatistiği

3

0

3

Z

9

TRÖ XXX

Seçmeli

3

0

3

S

5

Dönem Kredisi          : 12

AKTS Kredisi             : 30

 

II. YARIYIL

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

Z/S

AKTS

TRÖ 622

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Öğretimi

3

0

3

Z

5

TRÖ 624

Çağdaş Türk Dili Eğitimi II

3

0

3

Z

5

TRÖ 630

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

3

0

3

Z

5

TRÖ 634

Seminer

0

2

0

Z

10

TRÖ XXX

Seçmeli

3

0

3

S

5

Dönem Kredisi          : 12

AKTS Kredisi             : 30

 

III. YARIYIL

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

Z/S

AKTS

TRÖ 689

Tez 1

4

0

0

Z

30

 

 

IV. YARIYIL

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

Z/S

AKTS

TRÖ 690

Tez 2

4

0

0

Z

30

Toplam Kredi                         : 24

Toplam AKTS Kredisi           : 120

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

Z/S

AKTS

TRÖ 625

Çocuk Edebiyatı Metinleri

3

0

3

S

5

TRÖ 626

Anlama ve Anlatma Yöntemleri

3

0

3

S

5

TRÖ 627

İyi ve Doğru Yazma Yöntemleri

3

0

3

S

5

TRÖ 628

Yabancı Diller ve Türkçe

3

0

3

S

5

TRÖ 629

Genel ve Uygulamalı Dilbilimi

3

0

3

S

5

TRÖ 632

Araştırma Teknikleri

3

0

3

S

5