BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

EYD Tezli

I. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

EYD 651

Örgütsel Davranış

3

0

3

7

EYD 653

Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulamalar

3

0

3

7

EYD 655

Eğitim Denetimi

3

0

3

7

EYD XXX

Seçmeli

3

0

3

7

Toplam

12

0

12

28

 

II. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

EYD 652

Araştırma Teknikleri

3

0

3

7

EYD 654

Eğitim İstatistiği

3

0

3

7

EYD XXX

Seçmeli

3

0

3

7

EYD XXX

Seçmeli

3

0

3

7

EYD 686

Seminer

0

0

0

4

Toplam

12

0

12

32

 

III. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

EYD 687

Tez I

0

0

0

30

 

IV. Yarıyıl

 

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

EYDU 688

Tez II

0

0

0

30

Genel Toplam

24

0

24

120

 

 

 

 

 

Seçmeli Dersler

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

EYD 656

Sınıf Yönetimi

3

0

3

7

EYD 657

Eğitim ve Kalkınma

3

0

3

7

EYD 658

Örgütsel İletişim

3

0

3

7

EYD 659

Okul Yönetimi

3

0

3

7

EYD 676

Eğitimde Liderlik

3

0

3

7

EYD 691

Yükseköğretimde Yönetim

3

0

3

7

EYD 692

Test Geliştirme

3

0

3

7

EYD 677

Eğitimde Teknolojinin Kullanımı

3

0

3

7

EYD 678

Örgütsel Değişim

3

0

3

7

EYD 679

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

7

EYD 680

Denetimde Gelişmeler

3

0

3

7

EYD 681

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

3

0

3

7

EYD 682

Eğitim Planlaması

3

0

3

7

EYD 683

Eğitimde Program Geliştirme

3

0

3

7

EYD 684

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

3

0

3

7

EYD 685

Nitel Araştırma Teknikleri

3

0

3

7