BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

EYD Tezsiz

I. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

EYD 651

Örgütsel Davranış

3

0

3

7

EYD 653

Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulamalar

3

0

3

7

EYD 655

Eğitim Denetimi

3

0

3

7

EYD XXX

Seçmeli

3

0

3

7

EYD XXX

Seçmeli

3

0

3

7

Toplam

15

0

15

35

 

II. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

EYD 652

Araştırma Teknikleri

3

0

3

7

EYD 654

Eğitim İstatistiği

3

0

3

7

EYD XXX

Seçmeli

3

0

3

7

EYD XXX

Seçmeli

3

0

3

7

EYD XXX

Seçmeli

3

0

3

7

Toplam

15

0

15

35

 

III. Yarıyıl

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

EYD 650

Proje

0

2

0

20

 

Toplam

0

2

0

20

Genel Toplam

30

2

30

90

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Dersler

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

EYD 656

Sınıf Yönetimi

3

0

3

7

EYD 657

Eğitim ve Kalkınma

3

0

3

7

EYD 658

Örgütsel İletişim

3

0

3

7

EYD 659

Okul Yönetimi

3

0

3

7

EYD 676

Eğitimde Liderlik

3

0

3

7

EYD 691

Yükseköğretimde Yönetim

3

0

3

7

EYD 692

Test Geliştirme

3

0

3

7

EYD 677

Eğitimde Teknolojinin Kullanımı

3

0

3

7

EYD 678

Örgütsel Değişim

3

0

3

7

EYD 679

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

7

EYD 680

Denetimde Gelişmeler

3

0

3

7

EYD 681

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

3

0

3

7

EYD 682

Eğitim Planlaması

3

0

3

7

EYD 683

Eğitimde Program Geliştirme

3

0

3

7

EYD 684

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

3

0

3

7

EYD 685

Nitel Araştırma Teknikleri

3

0

3

7