BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

BÖTU Tezsiz

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  (Uzaktan Öğretim ile)

I.YARIYIL AÇILACAK DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Z/S

BÖTU 611

Eğitimde İstatistiksel Yöntemler

2

2

3

8

Z

BÖTU 643

Çokluortam için Öğretim Tasarımı

2

2

3

8

Z

BÖTU 623

Uzaktan Eğitim: Kuramdan Uygulamaya

2

2

3

8

Z

BÖTU 627

Öğretim Teknolojilerinde Liderlik ve Planlama

2

2

3

6

S

BÖTU 641

Teknolojinin Eğitim Programı ile Bütünleşmesi

2

2

3

6

S

    3 zorunlu 1 seçmeli ders seçilir                                                                                                                                                                                                   Dönem Kredisi  12   AKTS:30

II. YARIYIL AÇILACAK DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Z/S

BÖTU 621

Araştırma Yöntemleri

2

2

3

8

Z

BÖTU 644

Öğretim Amaçlı Mesaj Tasarımı

2

2

3

8

Z

BÖTU 622

E-Öğrenme ve Uygulamaları

2

2

3

8

Z

BÖTU 612

İleri Düzey İstatistik

2

2

3

6

S

BÖTU 614

Nitel Araştırma Yöntemleri

2

2

3

6

S

BÖTU 616

Karma Eğitim için Öğretim Yöntem ve Teknikleri

2

2

3

6

S

BÖTU 626

Yapay Zeka ve Uygulamaları

2

2

3

6

S

BÖTU 640

Teknoloji Destekli Alan Öğretimi

2

2

3

6

S

    3 zorunlu 1 seçmeli ders seçilir                                                                                                                                                                                                   Dönem Kredisi :12    AKTS: 30

III. YARIYIL AÇILACAK DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Z/S

BÖTU 625

Öğrenme Nesneleri

2

2

3

8

Z

BÖTU 645

Çokluortam Uygulamaları

2

2

3

6

S

BÖTU 642

Teknoloji Destekli Ölçme-Değerlendirme

2

2

3

6

S

BÖTU 646

Türkiye’nin Eğitim Sorunları

2

2

3

6

S

BÖTU 680

Proje

0

2

0

16

Z

    1 zorunlu 1 seçmeli ve 1 proje (kredisiz) dersi seçilir                                                                                                                                                                                      

     Dönem Kredisi 6       AKTS:30

     Toplam Kredi:    30           Toplam AKTS: 90