BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

MTE Doktora Başvuru Koşulları

Üniversitelerin İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve OrtaöğretimMatematik Öğretmenliği yüksek lisans programlarının birinden mezun olanlar ve matematik öğretmenliği, matematik bölümü veya matematik mühendisliği lisans mezunu olup Eğitim Teknolojileri alanında yüksek lisans yapmış olanlar programa başvurabilirler.

Diğer bölüm mezunları ise bilimsel hazırlık programı koşuluyla başvuru yapabilirler. Hazırlık programında alınacak dersler anabilim dalı kararıyla belirlenecektir. (Matematik bölümü yüksek lisans mezunları veya mühendislik alanında lisans mezunu olup matematik eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olanlar, iktisadi idari bilimler fakültesi lisans mezunu olan matematik eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olanlar gibi)

Doktora programına başvuru için ALES sayısal puan türünden en az 55 veya en az 149 / 610 GRE ya da GMAT puanından 450 alınmış olması gerekmektedir.

Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Aşağıda  belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olunduğunun belgelenmesi halinde doğrudan mülakata alınacaktır.

Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ve Başvuru için Gerekli Minimum Puanlar

Sınav                  Puan

YDS (e-YDS)       60

KPDS                  60

ÜDS                    60

TOELF IBT         72

CAE                    C

CPE                    C

Pearson PTE      55

YÖKDİL               60

Adayların yapılacak mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.