BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

MATE Eğitim Programı

I. YARIYIL DERSLERİ

MATEMATİK DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Z/S

ECTS

MATE 601

Matematikte Seçme Konular I

3

0

3

Z

10

MATE 603

Matematiksel Yapılar

3

0

3

S

10

MATE 605

Reel Sayıların İnşası

3

0

3

S

10

MATEMATİK EĞİTİMİ DERSLERİ

MATE 611

Matematik Öğrenimi ve Öğretimi

3

0

3

S

10

MATE 613

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi I

3

0

3

S

10

MATE 615

Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

3

0

3

S

10

EĞİTİM DERSLERİ

EĞT 629

Eğitim Yönetimi

3

0

3

S

10

EĞT 623

Eğitim İstatistiği

3

0

3

S

10

EĞT 625

Matematiksel Düşünme Tarihi ve Eğitimi

3

0

3

S

10

EĞT 627

Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirme

3

0

3

S

10

1 zorunlu, 1 seçmeli matematik dersi, 1 seçmeli matematik eğitimi dersi, 1 seçmeli eğitim dersi,   Toplam 12 Kredi

 

II. YARIYIL DERSLERİ

MATEMATİK DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Z/S

ECTS

MATE 602

Matematikte Seçme Konular II

3

0

3

Z

10

MATE 604

Çeşitli Geometriler

3

0

3

S

10

MATE 606

Cebirsel Yapılar

3

0

3

S

10

MATEMATİK EĞİTİMİ DERSLERİ

MATE 600

Seminer

-

-

-

Z

10

MATE 612

Matematik Eğitiminde Son Gelişmeler

3

0

3

S

10

MATE 614

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi II

3

0

3

S

10

MATE 616

Matematiksel Modelleme

3

0

3

S

10

EĞİTİM DERSLERİ

EĞT 622

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

3

0

3

S

10

EĞT 624

Web Tabanlı Öğretim Tasarımı

3

0

3

S

10

EĞT 626

Veri Analizi

3

0

3

S

10

EĞT 628

Matematik Eğitiminde Araştırma Teknikleri

3

0

3

S

10

 

 

 

 

 

 

 

Seminer,1 zorunlu 1 seçmeli matematik dersi, 1 seçmeli matematik eğitimi dersi, 1 seçmeli eğitim dersi Toplam 12 Kredi

 

III. YARIYIL DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Z/S

ECTS

MATE 698

Tez I

-

-

-

Z

20

 

IV. YARIYIL DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Z/S

ECTS

MATE 699

Tez II

-

-

-

Z

20

 

 

TOPLAM KREDİ : 24                                                                                                TOPLAM AKTS KREDİSİ: 120