BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

MATE Başvuru Koşulları
  •  Matematik, Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği programlarının birinden mezun olmak. Diğer lisans programlarından mezun olanların başvuruları, ilgili bölüm görüşü doğrultusunda değerlendirilecektir. Gerekli durumlarda 15 krediye kadar bilimsel hazırlık yapacaklardır.
  •  ALES’ten  alanında en az 55 puan almak. ALES yerine Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilerek başarı puanları belirlenen GRE(149/610) / GMAT (450) sınav sonuçları da kabul edilecektir.
  •  Adayların YDS den en az 55 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca belirlenen   TOEFL,  ve benzeri dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Bu koşulu sağlayamayanların, Rektörlükçe görevlendirilecek birim tarafından yapılacak İngilizce sınavında Enstitü Kurulunca belirlenecek puanı almaları gerekir.