BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

LİSANSÜSTÜ TEZ / PROJE YAZIM YÖNERGESİ

Tez Yazım Kılavuzu

Ek-1a Dış Kapak

Ek-1b Kapak Sırtı

Ek-2 İç Kapak

Ek-3 Kabul ve Onay Sayfası

Ek-4 Orijinallik Raporu

Ek-5 İçindekiler Sayfası

Ek-6 Tablolar Listesi

Ek-7 Şekiller Listesi

Ek-8 Simgeler ve Kısaltmalar

Ek-9 Ana Metin Yerleşimi

 

Enstitü Tez Örneği

ENSTİTÜ TEZ ÖRNEĞİ, LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN TEZ VE PROJELERİNDE OLUŞTURACAKLARI BÖLÜMLER İÇİN BİR ÖRNEK TEŞKİL ETMEK AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR. BU DOKÜMAN MUTLAKA TEZ YAZIM YÖNERGESİ İLE BİRLİKTE DİKKATE ALINMALIDIR.

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ YAYIN BEYANI