BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

tanıtım

Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Temel Eğitim, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen lisansüstü programlarıyla eğitim-öğretim yapmaktadır.

Enstitümüzün başlıca amacı, çağdaş eğitim yaklaşımlarını esas alarak uluslararası platformda kabul gören lisansüstü programları aracılığıyla bilim insanları ve eğitimciler yetiştirmektir. Enstitümüz, bir taraftan da üniversitemiz vizyonuna uygun bir şekilde ulusal ve uluslararası alanda bilimsel üretime katkı sunmaktadır.

  • Üniversitelerimizin ilgili alanlarına bilim insanı ve eğitimci yetiştirmek,

  • Mesleklerini icra eden öğretmenlerin, meslekî becerilerini ve akademik birikimlerini geliştirmelerine katkı sunmak,

  • Ülkemiz bilimsel üretimine katkıda bulunmak,

  • İlgili alanlarda hizmet veren kamu ve özel kurum-kuruluşların gereksinimlerini karşılayacak insan gücünü yetiştirmek,

  • Yabancı uyruklu öğrencilere lisansüstü eğitim vererek ülkemiz bilim ve eğitiminin uluslararası alanda etkinliğine ve tanınırlığına hizmet etmek,

  • Teknolojiyle uyumlu çağdaş eğitim modelleri kullanmak ve geliştirmek,

  • Yeni ve özgün eğitim materyalleri tasarlamak

gibi amaçlar doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten enstitümüz; üniversiteler arası işbirliğine ve disiplinler arası çalışmalara da öncülük etmektedir.

Yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yücelten, akademik ve meslekî birikimlerini en üst seviyede gerçekleştiren, bilimsel ahlâkı içselleştiren ve bu yönde bilimsel çalışmalar yapan, alanında yeniliklere öncülük eden, ulusal değerlere bağlı, toplumsal ve evrensel yaşama katkı sunabilen bireyler yetiştirmek, Enstitümüzün temel ilkelerindendir. Enstitümüz bünyesinde eğitim-öğretim yapan lisansüstü programlarda öğrencilere bu doğrultuda kuramsal ve uygulamalı dersler sunulur. Yaratılan uygun ortamlarda ve öğretim üyeleriyle bire bir iletişim sayesinde öğrencilerin bilimsel üretime katkıları esas alınır.