BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Kalite Belgeler / Formlar

Vizyonumuz - Misyonumuz

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu Toplantısı (06 EKİM 2021) 

Kalite Komisyonu Toplantısı (19 KASIM 2021)

Kalite Komisyonu Toplantısı (10 Aralık 2021)

Kalite Komisyonu Toplantısı (18 Mart 2022)

Danışma Kurulu

Kalite Güvence Sistemi Esasları

Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 

Başkent Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi

Görev Tanımları 

Organizasyon Şeması

Enstitü Müdürü Görev Tanımı 

Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı

Enstitü Sekreteri Görev Tanımı

Protokoller

Yıllara Göre Toplam Öğrenci Sayıları İstatistiği

Program Bazında Yıllara Göre Öğrenci Sayıları İstatistiği

İç ve Dış Paydaş Değerlendirme Anketleri ve Sonuçları

2021-2022 Güz Dönemi Öğrenci Değerlendirme Anketi Sonuçları 

Öğrenci Memnuniyet Anketi 

Öğrenci Memnuniyet Anket Raporları

Öneri-İstek-Memnuniyet- Şikayet Bildiri Formu

Mezun İzleme Anketi

Akademik Personel Memnnuniyet Anketi

Kurumlarla/Kuruluşlarla Görüşme Formu

Tamamlanan Tezler (Yıl Bazında)

Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Hazırlıkları ile ilgili Genel Değerlendirme Raporu

SÜREÇ ŞEMALARI

Gelen evrak süreç şeması

Giden evrak süreç şeması

Tam zamanlı başvuru ve kayıt süreç şeması

Özel öğrenci başvuru ve kayıt süreç şeması

Kayıt dondurma süreç şeması

Kayıt silme süreç şeması

Ders ve ders sorumlusu değerlendirme şeması

Yüksek lisans tez danışmanı atama süreç şeması

Yüksek lisans tez öneri süreç şeması

Yüksek lisans tez savunma sınavı süreç şeması

Doktora tez danışmanı atama süreç şeması

Doktora tez öneri süreç şeması

FORMLAR

Tez Danışmanı Belirleme Formu

Tez Danışmanı Atama Formu

Tez Konusu Önerme Formu

Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu

Tez Değerlendirme Sınavı Tutanak Formu

Tez İnceleme ve Degerlendirme Formu

Kayıt Dondurma Talep Formu

Lisansüstü Öğrenci Yayın Beyanı Formu